first-advertisement

İstanbul Güreş İhtisas Kulübü

İstanbul Güreş İhtisas Kulübü’nün doğuşundan günümüze gelişini incelerken, kökü Osmanlı Devletinin son yıllarına uzanan Kumkapı Kulübü’nden ve hemen hemen aynı yıllarda kurulan Haliç İdman Ocağı’ndan söz etmeden geçemeyiz. Zira bu iki kulüp yıllarca birbirleriyle sportif rekabetlerini en üst düzeyde sürdürdükten sonra spor tarihimizde pek sık rastlanmayan bir şekilde birleşerek ‘İstanbul Güreş Kulübü’ adı altında faaliyet göstermeye başlamışlar ve günümüzün İstanbul Güreş İhtisas Kulübü’nü oluşturmuşlardır.